Veelgestelde vragen

Een aantal inschrijvers hebben een probleem gemeld dat zij zich niet kunnen inschrijven.
De keuze land (wat standaard op Nederland staat) is leeg, waardoor men niet verder komt.

Dit wordt veroorzaakt door dat een cookie niet wordt geaccepteerd.
In de onderstaande pdf stat omschreven hoe de cookies op de juiste manier kunnen worden ingesteld.
Download dit pdf-bestand

Met ingang van 2019 heeft de KWBN het lidnummer aangepast.
Kijk dus bij het invullen van het lidmaatschapsnummer op uw ledenkaart van 2020.

Antwoord: Nee, het meenemen van honden is – ook aangelijnd – niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor hulphonden. Deze moeten dan wel in functie zijn, d.w.z. aangelijnd en voorzien van een hesje. Overigens dien je er rekening mee te houden dat de honden diverse wildroosters moeten passeren.

Antwoord: Nee. De afstand waarop je op de eerste dag bent gestart, geldt ook voor alle andere dagen. De afstand wijzigen kan nog tot de dag van aanmelden (de maandag voor de start).

Antwoord: Dit is mogelijk, voor de voor jouw afstand geldende starttijd op het sportcomplex van v.v. Victoria Boys, Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.
Daglopers kunnen zich op de dag zelf melden.

 

Antwoord: Ja er is de mogelijkheid om met pin te betalen.

Antwoord: Er zijn in de omgeving van de startplaats ruim voldoende – gratis – parkeerplaatsen. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Parkeren in de woonwijken is niet toegestaan.

Antwoord: Iedere deelnemer ontvangt bij aanmelding een programmaboekje. Daarin staan onder meer routekaartjes en alle belangrijke informatie over de Vierdaagse.

Het startnummer wordt verstuurd per e-mail zodra de betaling bij ons binnen is.

Heeft u wel betaald heeft en nog geen startnummer ontvangen kan het zijn dat u zich nog niet heeft ingeschreven.
Zijn er vragen over uw inschrijving stuur een e-mail naar administratie@4daagseapeldoorn.nl

De medailles, welke zijn vervaardigd tijdens de periode dat de Vierdaagse Apeldoorn onder de vlag van de NWB werd georganiseerd, raken op. Voor een aantal afstanden is dat al zo.

Het vergt een enorme investering om op dezelfde voet verder te gaan. Alleen de stempelkosten zijn al minimaal € 75.000.- en dan moet er nog voorraad gemaakt worden. In totaal is er ongeveer  € 100.000.- nodig om dat te betalen en dat geld is er niet. Daarbij komt ook nog dat er steeds meer deelnemers aangeven geen medaille te willen. Daarom heeft het bestuur van de huidige organisatie ervoor gekozen om een andere systematiek te volgen.

Op de nieuwe medailles staat alleen vermeld voor de hoeveelste keer men de Vierdaagse Apeldoorn gelopen heeft.

Jazeker, op de grote rustplaatsen richten we dit jaar een watertappunt in. De 12 km komt hier eenmaal, de overige afstanden tweemaal langs.