Wandeldag 3


20, 30, 40 en 50 km: Asselsepad Berg en Bos -> Asselseveld -> Spoorovergang Ruetbron
Via het Asselsepad loopt u Kroondomein Het Loo binnen (bruine zuilen aan weerszijden van de weg). Dit gebied kenmerkt zich door rechte paden, een typisch voorbeeld van oude heide ontginningen. Maar ook hier is te zien dat door het natuurvolgend bosbeheer de structuur van het bos toeneemt. Vlak voordat u afdaalt naar het spoor ligt de Ruetbron links verborgen in de bossen. Hier vandaan werd onder Koning-Stadhouder Willem III een systeem van buizen aangelegd om de fonteinen van Paleis Het Loo van voldoende druk te voorzien.
Nadat u het spoor bent overgestoken splitst de 20 km route zich af. Deze loopt langs het spoor richting Assel. Het spoor ligt hier in een verdiepte spoorbak, die de Asselse Heide in tweeën deelt. In de nachtelijke uren steken hier wilde zwijnen en edelherten over. Om het aantal aanrijdingen met wild drastisch terug te dringen en het landschap met elkaar te verbinden wordt er vanaf 2017 gewerkt aan een natuurbrug over het spoor.
Bij Assel sluiten de 30, 40 en 50 km wandelaars weer aan. Vanaf hier gaat de route over de Pomphulweg naar Hoog Soeren. De Pomphulweg doorkruist de Asselse Heide. Hier is voorjaar 2016 ruim dertig hectare heide afgebracnd.Deze heide wordt jaarlijks begraasd door een grote schaapskudde van meer dan 400 schapen. Dit heeft tot doel de vergrassing terug te dringen en meer structuur in de heide te krijgen. Vanaf de twee uitzichtpunten links van de weg, beide gesitueerd op een heuveltje, kunt u de heide overzien. Vaak lopen edelherten overdag op de heide. Na de heide gaat het heuvel opwaarts richting Hoog Soeren. Vlak voor u Hoog Soeren binnen loopt, ligt aan uw linkerzijde een grafheuvel.
Na Hoog Soeren loopt u weer zuidwaarts door de bossen. Met een beetje geluk ziet u hier een wild zwijn. Uiteindelijk komt u weer op het Asselsepad, waar u begonnen bent.

30, 40 en 50 km: Haslo -> Alkenschoten -> Hoog Buurlo (Staatsbosbeheer)
Nadat u het spoor bent overgestoken loopt de route langs de hei naar het westen. Aan het einde van de hei gaat het weer zuidwaarts, richting de brug bij Hoog Buurlo. Als u de brug oversteekt ziet u aan de oostzijde het ecoduct Hoog Buurlo. Hier steken dagelijks tientallen wilde zwijnen en edelherten over. Een deel van deze dieren steekt ook het spoor over. Dat is de reden waarom er vanaf 2017 gewerkt wordt aan een natuurbrug over het spoor.