Wandeldag 1


 
Alle afstanden -> richting Ugchelen
Via Ugchelen, nog steeds een dorp binnen Apeldoorn, over enkele sprengen, richting Verzorgingspost op grasveld t.o. Randerode.
20 km -> Engelanderholt -> Van Schaikbosch
Via een lus door het bosgebied komen we weer terug bij de Verzorgingspost op grasveld t.o. Randerode.

30, 40 en 50 km -> Beekbergen -> Loenense Waterval
Via het buurtschap Engeland – de naam Engeland voor een landstreek in de omgeving van Beekbergen komt al voor in een giftbrief van het jaar 801 na Christus – door het dorp Beekbergen en over de enken met mooie vergezichten gaan we het bos in naar de Vrijenbergspreng en de Loenense Waterval. De 30 km gaat door een meer open bosgebied en na samenkomst met de 20 km terug naar de Verzorgingspost op grasveld t.o. Randerode.

40 en 50 km -> Loenen -> Loenermark
Na de oversteek gaan we verder het bos in en en lopen even later weer langs de Vrijenbergspreng. Zodra we het bos verlaten zien we het dorp Loenen voor ons liggen. Voorbij de begraafplaats en kerk gaan we rechtsaf richting Loenermark. Op de Loenermark is al zeker sinds de 10e eeuw bos aanwezig dat gebruikt werd door de marke van Loenen. De rest bestond al vroeg uit heide. De marke-organisatie Loenermark is nog blijven bestaan tot 1932, toen de markegenoten (de inwoners van Loenen) door de gemeente Apeldoorn werden uitgekocht.

50 km -> Loenermark -> Imbosch -> Loenermark
De 50 km lopers maken een extra lus door de Imbosch, de Zilvense Heide, door de Loenermark en gaan samen verder met de 40 km lopers.

Terugweg 30, 40 en 50 km
Na het oversteken van een rustige brede asfaltweg met parkeerplaats lopen we langs de sprengenkoppen van de Vrijenbergspreng, aan de linker kant tussen het bos verscholen. Samen met de lopers van de 30 km gaan we terug naar de Verzorgingspost op grasveld t.o. Randerode.

Terugweg alle afstanden
Vanaf de Verzorgingspost gaan we door het dorp Ugchelen terug en passeren verschillende
sprengen die zowel vroeger als tegenwoordig een belangrijke rol spelen in onze omgeving