Starttijden

Een opmerking die in de enquête ook meermaals werd gemaakt gold de starttijden. Vooral voor de 40 en 50 km werd diverse malen gepleit voor een vroeger startmoment. Dit is niet mogelijk, omdat onze parkoersvrijwilligers pas als het enigszins licht is de bossen in kunnen (mogen).

Het te vroeg opruimen van de rustplaatsen is ook een klacht die enkele malen naar voren kwam. Weliswaar wordt soms al voordat de laatste wandelaars zijn gepasseerd begonnen met het opruimen, maar altijd blijft het mogelijk, ook voor de laatste deelnemers, om op deze posten nog verzorging te krijgen