FAQ


Ik heb geen telebankieren en daardoor kan ik niet via I-Deal betalen
U kunt dan het verschuldigde inschrijfgeld zelf overmaken op ons rekeningnummer NL45 RABO 0300 8270 91. Vul het inschrijfformulier in en stuur dit
per e-mail: [email protected]
of per per post
Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn
p/a Warenargaarde 103,
7329 GB Apeldoorn

Kan ik mijn startkaart ook op dinsdag ophalen?
Dit is mogelijk, maar dient  plaats te vinden tijdens de voor uw afstand geldende starttijd op het sportcomplex van v.v. Victoria Boys, Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn .