Er is voldoende parkeerruimte in de omgeving van v.v. Victoria Boys.
U wordt dringend verzocht géén auto’s in de woonwijken te parkeren.
De aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd.

Onjuist geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept.
De organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.

Parkeren in de woonwijk is ten strengste verboden.

1. Aanrijroute parkeren
2. Parkeerterrein Orderbos
3. Parkeren Sportlaan
4. Eenrichtingsverkeer
5. Eenrichtingsverkeer
6. Ingang Victoria Boys
7. Parkeren Kleiberg